Energiamärgised

Energiatõhususarvutused ja energiamärgised

Teostame energiatõhususarvutusi ja väljastame projekteeritavatele hoonetele energiamärgised.

Energiatõhususe arvutused teostame juba projekteerimise kõige varajaseimas võimalikus staadiumis. Seeläbi tagame optimaalseimate konstruktsioonitüüpide ja tehnosüsteemide valikud.

Hoonete energiamärgised väljastame ja arvutused teostame parimat saadaolevat dünaamilist mudeltarkvara IDA ICE kasutades. Kaasaegse tarkvara kasutamine tagab arvutustulemuste ja energiamärgise maksimaalse vastavuse tegelikule olukorrale.

Seoses pideva seinakonstruktsioonide paranevate soojustehniliste näitajatega on vägagi oluliseks muutunud suviste ruumitemperatuuride kontrollimine ja ruumide ülekuumenemise vältimimine. Tihti väljastatakse elamute ja muude hoonete energiamärgised ilma kontrollarvutusteta, teostame vastavad arvutused ning vajadusel teeme ettepanekud passiivstete ning aktiivsete jahtusmeetmete rakendamiseks.

Energiatõhususest tulenevate otsuste vastuvõtmiseks on mõistlik tellida erinevate alternatiivsete tehniliste lahenduste, maksumuse ja tasuvusanalüüside võrdlused juba esialgsete konstruktsioonide ning tehnosüsteemide kavandamisfaasis.

Vastupidiselt eelnevale, vähem mõistlik on näiliselt odav lähenemine, kus esitatakse valmis eelprojekt ja lastakse energiamärgis väljastada ilma tehnilis-majanduslike analüüsideta. Selliselt ei toimu hoone arhitektuuri, konstruktsiooni ja tehnosüsteemide kujundamist energiatõhususe seisukohast optimaalseimal viisil. Tavaliselt kajastub näiline sääst hoone ekspluatatsioonikuludes just vastupidise efektina.

Täpsemalt energiatõhususest ja majade energiamärgistest saate lugeda menüü Energiatõhusus ja energiamärgis alt.

Kui teid huvitab energiamärgis ja selle maksumus, saatke meile päring põhilise infoga ja me vastame teile. Enne hinnapäringu saatmist tutvuge infoga menüü alt korduma kippuvad küsimused  ja Hinnakiri.

Energiaklassid

Energiamärgise puhul antakse hoonele energiaklass, mida tähistatakse tähtedega A-st kuni H-ni, kus A on kõige energiatõhusam ehitis.

  • A-klassi energiamärgis – Väga hästi soojustatud ning kõige efektiivsemaid kütte ja ventilatsioonisüsteeme kasutav eramu.
  • B-klassi energiamärgis – hästi soojustatud seinad ja aknad, mis kasutab maasoojuspumpa koos soojustagastusega ventilatsiooniga.
  • C/D-klassi energiamärgis – hästi soojustatud seinad ja aknad aga vähemefektiivne kütte- ja ventilatsioonisüsteem nagu näiteks õhk-vesi soojuspump.
  • E/F-klassi energiamärgis – tänaseks renoveerimata vanemad majad, mis omavad vaid ehitusaegseid soojustuslahendusi ja on väga ebaefektiivse energiatõhususega.
  • H-klassi energiamärgis – sisuliselt soojustamata maja, mille soojapidavus on pea olematu.
Energiamärgise näidis
Energiamärgise näidis

Teised teenused

Võtke meiega ühendust

Kui tekib küsimusi, siis kirjutage või helistage meile julgelt.