Korduma kippuvad küsimused

Indikatiivset energiamärgise maksumust keskmiste suurustega elamutele vaata hinnakirja alt. Suuremate ja keerulisemate hoonete korral hinnad kõrgemad ja hind arvutatakse projektipõhiselt. Täpsema hinnapakkumise jaoks saatke meile päring.

Plaanide ja vaadete joonised, sh. ka asendiplaani joonised nii PDF kui ka DWG formaadis. Lisaks kütte ja ventilatsioonisüsteemi põhimõtte kirjeldused ja hoone tehnilised andmed.

Energiamärgised jagunevad kaheks. Esimene on arvutuslik energiamärgis, mis väljastatakse ehitusprojekti koostamise käigus projekteeritavatele hoonetele (ETA). Teine on kaalutud energiakasutuse alusel väljastatav energiamärgis, mis väljastatakse olemasolevatele hoonetele tarbitud energia hulkade alusel (KEK). Meie ei väljasta energiamärgiseid olemasolevatele hoonetele (KEK). Meie väljastame arvutuslikke energiamärgiseid ehk me teostame energiatõhususe arvutusi ainult projekteeritavatele hoonetele projekteerimise protsessi ühe osana. Arvutuslikku energiamärgist on vaja ehitusloa või ehitusteatise taotlemisel.

Energiamärgise koostamiseks on vaja ehitusprojekti jooniseid (Vaated, lõiked, asendiplaan, korruseplaanid) DWG ja PDF formaadis (DWG-d 2017 või vanemas autocadi versioonis). Samuti ehitusprojekti seletuskirja või selle puudumisel suletud netopinda, köetava pinna suurust, kütte ja ventilatsioonisüsteemi lahenduste põhimõttekirjeldust. Rekonstrueeritavate hoonete korral on vaja lisaks teada hoone ehitisregistrikoodi ja hoone ehitusaastat.

Lisaks on vaja teada kelle nimele arve teeme ja kontaktnumbrit, mille kaudu saaks ühendust võtta ja küsimusi esitada.

Projekti joonised ei pea olema lõpuni vormistatud, töö saab tehtud ka nö. toorikute pealt, kus vajalikud andmed olemas. Lõikel peavad olema näidatud konstruktsioonitüübid.

Tegemist on ühe levinuma küsimusega energiaarvutuste teostamise ja arvutusliku energiamärgise väljastamise käigus projekteeritavatele hoonetele. Energiatõhususe arvutuste teostaja ei määra energiamärgisel kajastatavat energiatõhususe klassi, vaid arvutab selle vastavalt esitatud alusandmetele – tuleb meeles pidada, et töö on tellija materjalidest. Kui tulemus on mitte rahuldav tuleb hoonel kasutada energiatõhusamaid lahendusi, ehk ehituslikke ja arhitektuurilisi lahendusi muuta. Täpsemalt loe menüü Energiatõhusus ja energiamärgis alt.

Hoone energiamärgis on dokumentide kogum, mis näitab maja elaniku rahalist kulu eluks vajaliku sisekliima loomisel ja hoone kasutamise mõju meid ümbritsevale keskkonnale.