Meist

Meie firmast

Tutvu meie ettevõttega lähemalt

Oleme 2022. Aastal Eesti kapitalil kogemustega spetsialistide poolt alustatud ettevõte. Meie põhitegevusalaks on energiamärgiste väljastamine projekteeritavatele hoonetele ja tehnosüsteemide (VKKVJ) alased konsultatsioonid sh. kütte ja jahutuskoormuste ning päevavalgustegurite arvutused.

Meie missiooniks on pakkuda projekteeritavatele hoonetele kvaliteetset energiamärgiste arvutamise teenust ja tehnosüsteemide (VKKVJ) alaseid konsultatsioone. Energiamärgised arvutatakse kasutades selleks ühte parimat ja täpsemat energiatõhususe arvutuste tarkvara IDA ICE. Tarkvara vastab seaduses toodud nõuetele. Kõik teostatud tööd kontrollitakse sisuliselt vastavaid kutsetunnistusi omavate isikute poolt. Vaata täpsemalt kvaliteedi tagamine.

Täpsemat infot vaata vastavate põhimenüüde alt: Energiamärgised, Konsultatsioonid, Energiatõhusus ja energiamärgis
Meeldivat koostööd soovides
Energiaarvutus123 OÜ meeskond.

Energiamärgiste väljastamine

Oma tegevustes lähtume järgmistest põhimõtetest:

- Rahulolev klient on meie esmane ülesanne ja parim reklaam.
- Energiamärgise arvutamine läbi pideva kliendi nõustamise ja mitmete alternatiivsete lahenduste kaalumise tagab kvaliteetse ning optimaalseima lõpptulemuse.
- Pädevad erialaspetsialistid teevad väärtuslikuks ka ettevõtte. Võtmeisikud on motiveeritud läbi õiglase tasustamissüsteemi.
- Konkurentsivõimeliste hindade kujundamisel arvestame tegelike töötundide arvuga.